น้อมสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูอนุรักษ์ภาษาไทย โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0001.jpg

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.jpg

0010.JPG

0011.JPG

0012.JPG

0013.JPG

0014.JPG