โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG