โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 งานกิจกรรมฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.jpg

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG