วันครู ๒๕๕๙ อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา001.JPG

0010.jpg

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG